Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

 25/02/2013 |  2708

Ngày 13 tháng 3 năm 2010, Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long được công nhận là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội tại quyết định số 30/QĐ/HTC-BVNTDVN 

Xem thêm
Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

 04/02/2013 |  4911

Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe là đơn vị thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam từ đầu năm 2012

Xem thêm
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

 23/01/2013 |  2640

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo quyết định số 1244/Q Đ-LHH ngày 29/8/2008.

Xem thêm
Tạp chí Người tiêu dùng

Tạp chí Người tiêu dùng

 23/01/2013 |  3545

Là cơ quan ngôn luận của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Xem thêm